Eğitimlerimiz

Bilgisayar Destekli Eğitim

Öğrencilerimizin, matematik, okuma-yazma, konuşma, kavram gibi becerilerin öğretilmesinde öğrenilen becerilerin genellenmesinde, öğretimin bireyselleştirilmesinde bilgisayar destekli eğitim programları uygulanmaktadır. Bilgisayar destekli eğitimleri, ayrıca, alternatif iletişim sistemlerinin kullanılması gereken ve özellikle motor ve iletişim problemi bulunan öğrencilerde kullanmaktayız.  


Aile Eğitimi

     Ailelerimizin ihtiyaç duydukları konular hakkında kendilerine destek olmak  özel eğitim ile ilgili konularda gereken desteği sağlamak amacıyla her ayın ilk cuma günü eğitimler düzenlenmektedir. Eğitimlerimiz otizm, down sendromu, uygun davranışların kazandırılması çocuklarımızın sağlığı, özbakım, oyun vb. alanlarda olmaktadır. Ailelerinize uyguladığımız anketlerin sonucunda oluşturduğumuz aile eğitim programının işlevsel olması temel hedefimiz olmaktadır.


Grup Eğitimi

Kurumumuzda eğitime başlayan öğrencilerimizin, farklı alanlardaki (bilişsel becerilere hazırlık, özbakım becerileri, toplumsal uyum becerileri, günlük yaşam becerileri, psikomotor becerileri, sosyal hayat, dil, konuşma ve alternatif iletişim becerileri, türkçe, matematik vb.) performansları alınarak, BEP’leri (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) hazırlanmaktadır. Öğrencimizin BEP’te yer alan becerileri farklı yöntemler (uygulamalı davranış analizi, eşzamanlı ipucuyla öğretim yöntemi, sabit bekleme süreli öğretim yöntemi, fırsat öğretimi, videoyla model olma, replik silikleştirmeyle öğretim,

Learn more


Duyu Bütünleme Terapisi

Çevremizdeki uyaranlar duyu organlarımız yolu ile algılanır ve beyine iletilir. Bu bilgilerin beyinde organize edilmesi ve kullanılır hale getirilmesine duyusal entegrasyon denir. Yaşamın ilk yedi yılında bir çocuk vücudunu ve çevresindeki dünyayı hissetmeyi öğrenirken bir yandan büyür ve daha aktif hale gelir. Farklı seslerin ne anlama geldiğini ve konuşmayı öğrenir. Çevresindeki sayısız nesnelerin ne olduğunu, diğer insanlarla ve fiziksel çevre ile nasıl etkileşim içersinde

Learn more


Dil ve Konuşma Bozuklukları

Merkezimizde çocuk ve ergenlerde dil,konuşma,ses ve yutma sorunlarının yönetimine   yönelik çalışmaları dil ve konuşma terapisti yürütmektedir. Öğrencilerimizin dil konuşma gelişimine   katkı sağlamak üzere dil ve konuşma terapisti ve özel eğitim ekibimizle birlikte ortak program ve   çalışmalara yer vermekteyiz   *Artikülasyon bozuklukları ve fonolojik sorunlar   *Kekemelik ve hızlı-bozuk konuşma   *Gecikmiş dil ve konuşma   *Motor konuşma sorunlarına yönelik olarak değerlendirme

Learn more


Fizyoterapi

Merkezimizde motor gelişim açısından problem yaşayan ve bedensel engeli bulunan çocuklara fizyoterapi hizmeti verilmektedir. Öncelikli olarak çocuğun fiziksel performansı belirlenir.  Zihinsel ve sosyal gelişimi göz önünde bulundurularak bireysel fizyoterapi programı oluşturulup uygulanır. Merkezimizde dünyada en çok kabul gören ve uygulanan yöntem olan BOBATH ( nöro gelişimsel tedavi) yöntemi uygulanmaktadır. clash of clans hack tool apk


Bireysel Eğitim

Kurumumuzda eğitime başlayan öğrencilerimizin, farklı alanlardaki (bilişsel becerilere hazırlık, özbakım becerileri, toplumsal uyum becerileri, günlük yaşam becerileri, psikomotor becerileri, sosyal hayat, dil, konuşma ve alternatif iletişim becerileri, türkçe, matematik vb.) performansları alınarak, BEP’leri (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) hazırlanmaktadır.   Öğrencimizin BEP’te yer alan becerileri farklı yöntemler (uygulamalı davranış analizi, eşzamanlı ipucuyla öğretim yöntemi, sabit bekleme süreli öğretim yöntemi, fırsat öğretimi, videoyla model olma, replik silikleştirmeyle

Learn more